ARS LATRANS is an energetic organisation that has been working in a cultural and art sector since 2016 in Cracow.

Jesteśmy kolektywem twórców i animatorów sztuki i kultury – artystami i producentami. Zajmujemy się inicjowaniem współpracy, szczególnie interdyscyplinarnej oraz promowaniem niekomercyjnych artystów i ich twórczości, czego efektem są nasze wydarzenia.

We do care about the quality and the esthetics/ details. We thoroughly observe the world.
We do want you to experience art going beyond medium
and feel it by all senses. 

 

 

 

Since the beginning:

Zaprezentowaliśmy twórczość ponad 200 niezależnych artystów różnych dziedzin

Stworzyliśmy cztery złożone projekty interdyscyplinarne: Bass Astral x Igo Orchestra, ARS LATRANS Orchestra, Modern Butoh, Virtual Journey – Japan 

Zorganizowaliśmy pięć interdyscyplinarnych festiwali sztuki and networking events for creative industries

Zasadziliśmy las 

en_US